=== 
.      Industrieproduktion Kapazitäts- Verarb. Versorger 
.       Index +/- Prozent  auslastung Gewerbe 
.          gg Vm gg Vj        (NAICS) 
MAI* 
PROGNOSE       +0,4     78,6 
 
April     102,8  0,0 -4,2  78,4    -0,3   +2,8 
März      102,8 +0,1     78,5    +0,2   +1,6 
Februar    102,6 +0,8     78,5    +1,4   -6,9 
=== 

* Veröffentlichung: 18. Juni 2024, 15:15 Uhr MESZ

- NAICS = North American Industry Classification System

- Kapazitätsauslastung in Prozent

- Quelle Daten: Federal Reserve

- Webseite: www.federalreserve.gov/releases/g17/Current/g17.pdf

Der nächste Veröffentlichungstermin:

17.07.2024 - Juni-Daten

15.08.2024 - Juli-Daten

17.09.2024 - August-Daten

17.10.2024 - September-Daten

15.11.2024 - Oktober-Daten

17.12.2024 - November-Daten

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/mus

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2024 09:10 ET (13:10 GMT)