=== 
D I E N S T A G, 7. Mai 2024 
08:00 Auftragseingang März 
   saisonbereinigt 
   PROGNOSE:      +0,5% gg Vm 
   zuvor:        +0,2% gg Vm 
 
   BayernLB       +1,5% gg Vm 
   Berliner Sparkasse  +0,5% gg Vn 
   BofA Global Research +0,6% gg Vm 
   Commerzbank     +1,0% gg Vm 
   Deka-Bank      -0,5% gg Vm 
   DZ Bank        0,0% gg Vm 
   Hamburger Sparkasse -0,4% gg Vm 
   Helaba        +1,5% gg Vm 
   HSBC         +1,0% gg Vm 
   ING         +0,5% gg Vm 
   LBBW         -0,5% gg Vm 
   Natixis       +0,4% gg Vm 
   Unicredit      +0,5% gg Vm 
 
08:00 Handelsbilanz März 
   Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt 
   PROGNOSE:      +22,0 Mrd Euro 
   zuvor:       +21,4 Mrd Euro 
 
   Berliner Sparkasse +22,0 Mrd Euro 
   DZ Bank       +22,0 Mrd Euro 
   Helaba       +27,0 Mrd Euro 
   HSBC        +20,3 Mrd Euro 
   ING         +22,0 Mrd Euro 
 
   Exporte 
   PROGNOSE:      -0,5% gg Vm 
   zuvor:       -2,0% gg Vm 
 
   Berliner Sparkasse +1,0% gg Vm 
   Commerzbank     -1,0% gg Vm 
   Deka-Bank      -0,5% gg Vm 
   Hamburger Sparkasse -0,5% gg Vm 
   ING         +1,8% gg Vm 
   Unicredit      -0,5% gg Vm 
 
   Importe 
   PROGNOSE:      -1,0% gg Vm 
   zuvor:       +3,2% gg Vm 
 
   Berliner Sparkasse -1,0% gg Vm 
   ING         -1,0% gg Vm 
   Unicredit      -1,5% gg Vm 
 
M I T T W O C H, 8. Mai 2024 
08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe März 
   saisonbereinigt 
   PROGNOSE:      -0,7% gg Vm 
   zuvor:        +2,1% gg Vm 
 
   ABN Amro       -0,5% gg Vm 
   BayernLB       -0,8% gg Vm 
   Berliner Sparkasse  -1,4% gg Vm 
   BofA Global Research -1,3% gg Vm 
   Commerzbank     -2,0% gg Vm 
   Deka-Bank      -0,5% gg Vm 
   DZ Bank       -0,5% gg Vm 
   Helaba        -1,0% gg Vm 
   HSBC         -0,7% gg Vm 
   ING         +2,0% gg Vm 
   LBBW         -1,0% gg Vm 
   Natixis       -0,5% gg Vm 
   Raiffeisen Bank Int. 0,0% gg Vm 
   Standard Chartered  +1,0% gg Vm 
   Unicredit      -1,0% gg Vm 
=== 

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2024 09:07 ET (13:07 GMT)